Podzimní vycházka

Podzimní vycházka

Děti se vypravily na podzimní vycházku kolem Prosenické Lhoty. Během cesty děti pozorovaly, co kolem vidí, poznávaly zvuky, které slyší. V lese z přírodnin stavěly domečky pro zvířátka a pro skřítky, sestavovaly z přírodnin obrázky. Sbíraly šišky, žaludy a mech. Plnily úkoly a hrály pohybové hry.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-65 |