Stavitel města

STAVITEL MĚSTA

V polovině října přijel do školky lektor s výukovým programem „Stavitel města“. Povídal nám o tom, jak má být správný stavitel oblečený, o pomůckách a nářadí, se kterým pracuje. Potom si děti zahrály pohybovou hru „Na domečky“. Ve skupinkách podle plánu sestavily část silnice a lektor je spojil v celé město. Děti postavily z lega různé domy (školku, školu, obchod, nemocnici, divadlo, nádraží aj.) a ty společně umístily do města. Na velkém plánu města ukazovaly podle skutečnosti, kde stojí jednotlivé budovy a potom do plánku tyto budovy zakreslovaly. Na hřišti se děti rozdělily do čtyř barevných skupin, soutěžily v různých disciplínách a sbíraly barevné kostičky – peníze. Za ty si na závěr nakoupily budovy a postavily město.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-107 |