Platby

Platby

Platby se provádějí bezhotovostně na účet školy 107-8205260267/0100

stravné - 900 Kč/měsíc (nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce)

- trvalé příkazy zadávejte na období 9/2021 - 6/2022

- vyúčtování proběhne v červenci 2022

cizí strávníci - 65 Kč/oběd (platí hotově u vedoucí školní jídelny)