Platby

Platby

Platby se provádějí bezhotovostně na účet školy 107-8205260267/0100

stravné - 750 Kč/měsíc (nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce)

- trvalé příkazy zadávejte na období 9/2020 - 6/2021

- vyúčtování proběhne v červenci 2021

cizí strávníci - platí hotově u vedoucí školní jídelny