Platby

Platby

Platby se provádějí bezhotovostně na účet školy 107-8205260267/0100

stravné - 1 200 Kč/měsíc (nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce)

- trvalé příkazy zadávejte na období září - červen

- vyúčtování proběhne v červenci 

cizí strávníci - 80 Kč/oběd (platí hotově u vedoucí školní jídelny)