Květen

Květen

naše akce jsou foceny

 2. 5. - 16. 5. - elektronický zápis do MŠ

 6. 5. 8.00 - 12.00 hod. - ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 9. 5. 16.00 hod. - PRO MAMINKU (společná akce s rodiči)

14. 5. 8.00 hod. - závěrečné fotografování (fotograf K. Novotný)

15. 5. - dopoledne - MALÝ ENERGETIK (MTU: projektový den)

21. 5. - dopoledne jarní vycházka

22. 5. - dopoledne - Ten dělá to a ten zas tohle...VČELAŘ (projekt)

31. 5. - dopoledne - DEN DĚTÍ