Září

Září

naše akce jsou foceny

 1. 9. 8.00 hod. - zahájení nového školního roku 

18. 9. - dopoledne - DIGI bez DIGI (projektový den)

27. 9. - dopoledne - Ten dělá to a ten zas tohle...POLICISTA (projekt)