Aktuality

Otevření mateřské školy (I. fáze)

Od 12. 4. 2021 proběhne 1. fáze otevření mateřské školy.

Mateřskou školu budou navštěvovat pouze děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

V návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí: od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, které budou distribuovány do škol, u dětí předškolního vzdělávání je umožněna u provádění testu asistence třetí osoby (zákonný zástupce nebo jiná osoba, která má souhlas nebo je  pověřena zákonným zástupcem a s touto asistencí souhlasí)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021: v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou: 

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest: děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
testovani-instruktazni-letak.pdf 1755.8 Kb
testovani-letak-pro-rodice.pdf 558.5 Kb