Platby

Platby

Platby se provádějí bezhotovostně na účet školy 107-8205260267/0100

školné - 300 Kč/měsíc (nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce)

předškoláci  neplatí

rodičovský fond - 1000 Kč/ rok (nejpozději do konce měsíce září)

- z příspěvku se hradí výlety, divadla a ostatní akce