Režim dne

Režim dne

 7:00 -  8:00   ranní scházení dětí - hry a činnosti podle vlastní volby dítěte

  8:00 -  8:45   komunitní kruh - co jsme zažili, co nás čeká 

  8:45 -  9:00   hygiena, svačina

  9:00 -  9:45   didakticky cílené činnosti - skupinové činnosti, pohybové aktivity, hry    

 9:45 - 11:45   příprava a pobyt venku - vycházka, pobyt na dětském hřišti                

11:45 - 12:30   oběd, hygiena

12:30 - 14:15   odpočinek - náhradní klidové činnosti (Předškoláček, Angličtinka)

14:15 - 14:45   vstávání, hygiena, svačina

14:45 - 16:00   spontánní aktivity podle zájmu dětí, řízené činnosti,

                            postupné odcházení dětí