Režim dne

Režim dne

  7:00 -  8:00   ranní scházení dětí - hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi

  8:00 -  8:45   komunitní kruh - sdílení a naslouchání, ranní cvičení, pohybové hry,

logochvilky, herní aktivity

  8:45 -  9:00   hygiena, svačina

  9:00 -  9:45   didakticky cílené činnosti - řízené aktivity zaměřené na vzdělávací činnost, 

pohybové aktivity, hry    

  9:45 - 11:45   příprava a pobyt venku - vycházka, pobyt na dětském hřišti                

11:45 - 12:30   oběd, hygiena

12:30 - 14:15   odpočinek - herní klidové činnosti 

14:15 - 14:45   vstávání, hygiena, svačina

14:45 - 16:00   didakticky cílené činnosti - řízené aktivity zaměřené na hry a zájmovou činnost,

pohybové aktivity dětí

                            postupné odcházení dětí