Provoz

Provoz

Provoz školy je od 7.00 do 16.00 hod.
 

Děti přicházejí do školy od 7.00 do 8.00 hod.

V rámci bezpečnosti i nácviku sociálních dovedností předávají rodiče dítě přímo učitelce,
oznamují aktuální stav dítěte.
V případě, že dítě půjde po obědě, rodič nahlásí tuto skutečnost ráno při předávání.

Po obědě se děti vyzvedávají od 12.15 do 12.30 hod.

Děti odcházejí ze školy od 14.45 do 16.00 hod.